Reservation

Garden Restauracja

Reservation

Reservation

Welcome to our reservation system

Garden Restaurant is open from Wednesday to Saturday for dinner services.
In order to book a table in Garden Restaurant it is mandatory to prepaid Reservation, as in theatres or a soccer game.
The price of the prepayment is 420PLN (tax included) per person (beverage not included).
This amount will be deducted from your invoice at the end of your experience with us.

*If you are unable to attend the Reservations are transferable to others.
We do not admit changes on the booking date, If you need to cancel your reservation at Garden Restaurant, please notify us at least 4 days before scheduled visit. If you cancel your booking later than 96 hours prior to your visit, we reserve the right to keep the full pre-payment. All cancellations must be made by email to Restauracja@gardenrestauracja.pl.

*If at the day of the experience there are less people attending than prepayment purchased we will refund the full amount of the menu of the missing guests.

*If you have intolerances, food allergies or dietary restrictions we strongly recommend that you contact us before making your reservation.

You can book a table in Garden Restaurant now!

And if you don’t find a table for the date you are looking for, we suggest that you register in our waiting list so we can contact you if there is any cancellation. It often works!

Rezerwacja

Garden Restauracja

Rezerwacja

Rezerwacja

Witamy w naszym systemie rezerwacji

Restauracja Garden otwarta jest od Środy do Soboty w porze kolacji.
Aby zarezerwować stolik w restauracji Garden, obowiązkowa jest przedpłata podobnie jak w kinach lub podczas meczu piłki nożnej.
Cena przedpłaty wynosi 420PLN, (brutto) na osobę (napoje nie są wliczone).
Kwota ta zostanie odjęta od faktury pod koniec państwa kolacji.

* Jeśli nie możesz uczestniczyć w kolacji, możesz ją przenieść na inną osobę.
Nie akceptujemy zmian w dniu rezerwacji, jeśli musisz anulować rezerwację w Garden Restauracji, prosimy o poinformowanie nas co najmniej 4 dni przed planowaną wizytą. Jeśli anulujesz rezerwację później niż 96 godzin przed wizytą, zastrzegamy sobie prawo do zachowania pełnej przedpłaty. Wszystkie odwołania należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Restauracja@gardenrestauracja.pl.

* Jeśli w dniu doświadczenia będzie mniej osób niż zakupiona przedpłata, zwrócimy pełną kwotę menu brakujących gości.

* Jeśli masz nietolerancję, alergię pokarmową lub ograniczenia dietetyczne, zalecamy skontaktowanie się z nami przed dokonaniem rezerwacji.

Możesz już teraz zarezerwować stolik w Restauracji Garden!

Jeśli nie znajdziesz stolika na szukaną datę, zalecamy zarejestrowanie się na naszej liście oczekujących, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w przypadku anulowania. Często działa!

Contact

The Garden Restaurant

Contact

The Garden Restaurant

Krowoderska Street 71, 32-158 Kraków, Poland

phone: +48 533-174-442
e-mail: restauracja@gardenrestauracja.pl

Social Media

Make a Reservation

Garden

Restaurant

Magical

Atmosphere

Amazing architecture is the complement of flavours that we want to charm you. Antique details of our interior and the surroundings of the restaurant itself will allow you to experience the atmosphere of old Krakow and enjoy a taste of our cuisine.

+ There are no comments

Add yours

Discover Menu

Best

Dishes

Explore

The unique menu carefully prepared by the Garden team changes with the seasons. We serve popular dishes from around the world, prepared and selected only from regional, seasonal products.

See the menu

+ There are no comments

Add yours

Home EN

Welcome

in Garden Restaurant

In Garden restaurant every moment is amazing.
Welcome

Explore

The Garden

Our restaurant is located in the center of Kraków, just a few minutes walk from the Main Square. We have a beautiful large garden where our customers can chill surrounded by the best tastes of our cuisine.

Make a reservation

_MG_4263

Table reservation

Restaurant

where you can rest

Enjoy the magic atmosphere and the pleasure of eating!

Reservation

Welcome to our reservation system

Garden Restaurant is open from Wednesday to Saturday for dinner services.
In order to book a table in Garden Restaurant it is mandatory to prepaid Reservation, as in theatres or a soccer game.
The price of the prepayment is 420PLN (tax included) per person (beverage not included).
This amount will be deducted from your invoice at the end of your experience with us.

*If you are unable to attend the Reservations are transferable to others.
We do not admit changes on the booking date, If you need to cancel your reservation at Garden Restaurant, please notify us at least 4 days before scheduled visit. If you cancel your booking later than 96 hours prior to your visit, we reserve the right to keep the full pre-payment. All cancellations must be made by email to Restauracja@gardenrestauracja.pl.

*If at the day of the experience there are less people attending than prepayment purchased we will refund the full amount of the menu of the missing guests.

*If you have intolerances, food allergies or dietary restrictions we strongly recommend that you contact us before making your reservation.

You can book a table in Garden Restaurant now!

And if you don’t find a table for the date you are looking for, we suggest that you register in our waiting list so we can contact you if there is any cancellation. It often works!

Kontakt

Garden Restauracja

Kontakt

Garden Restauracja

ul. Krowoderska 71, 32-158 Kraków, Polska

telefon: +48 533-174-442
e-mail: restauracja@gardenrestauracja.pl

Social Media

Rezerwacja Stolika

Restaurant

where you can rest

Enjoy the magic atmosphere and the pleasure of eating!

Rezerwacja

Witamy w naszym systemie rezerwacji

Restauracja Garden otwarta jest od Środy do Soboty w porze kolacji.
Aby zarezerwować stolik w restauracji Garden, obowiązkowa jest przedpłata podobnie jak w kinach lub podczas meczu piłki nożnej.
Cena przedpłaty wynosi 420PLN (brutto) na osobę (napoje nie są wliczone).
Kwota ta zostanie odjęta od faktury pod koniec państwa kolacji.

* Jeśli nie możesz uczestniczyć w kolacji, możesz ją przenieść na inną osobę.
Nie akceptujemy zmian w dniu rezerwacji, jeśli musisz anulować rezerwację w Garden Restauracji, prosimy o poinformowanie nas co najmniej 4 dni przed planowaną wizytą. Jeśli anulujesz rezerwację później niż 96 godzin przed wizytą, zastrzegamy sobie prawo do zachowania pełnej przedpłaty. Wszystkie odwołania należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Restauracja@gardenrestauracja.pl.

* Jeśli w dniu doświadczenia będzie mniej osób niż zakupiona przedpłata, zwrócimy pełną kwotę menu brakujących gości.

* Jeśli masz nietolerancję, alergię pokarmową lub ograniczenia dietetyczne, zalecamy skontaktowanie się z nami przed dokonaniem rezerwacji.

Możesz już teraz zarezerwować stolik w Restauracji Garden!

Jeśli nie znajdziesz stolika na szukaną datę, zalecamy zarejestrowanie się na naszej liście oczekujących, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w przypadku anulowania. Często działa!

Make a Reservation

Garden

Restaurant

Magiczna

Atmosfera

Niesamowita architektura jest dopełnieniem smaków którymi chcemy Państwa oczarować. Zabytkowe detale naszego wnętrza i otoczenie samej restauracji pozwolą doświadczyć atmosferę dawnego Krakowa i rozsmakować się w naszej kuchni.

+ There are no comments

Add yours

Discover Menu

Best

Dishes

Poznaj

Menu

Autorskie menu starannie przygotowywane przez zespół Garden zmienia się wraz z porami roku. Serwujemy popularne dania kuchni całego świata, przygotowywane i selekcjonowane wyłącznie z regionalnych, sezonowych produktów.

Zobacz menu

+ There are no comments

Add yours

Home Page

Witamy

w restauracji Garden

Każda chwila jest niesamowita!
Zapraszamy

Poznaj

Garden

Nasza restauracja jest położna w samym centrum Krakowa, zaledwie kilka minut od Rynku. Dysponujemy przepięknym, dużym ogrodem w którym nasi Goście mogą się zrelaksować w otoczeniu doskonałych smaków naszej kuchni.

Zarezerwuj Stolik

_MG_4263